Gabinet stomatologiczny Hanna Czarniawska

TEL.: +48 500 214 140, +48 756 438 111

Rentgenodiagnostyka cyfrowa

- zdjęcia RTG wewnątrzustne cyfrowe punktowe

- zdjęcia RTG wewnątrzustne cyfrowe skrzydełkowe

Nie wykonujemy zdjęć RTG na kliszach światłoczułych